ถึงพวกคุณที่ไม่ชอบบลอคเราทั้งหลาย ไม่ต้องมาเชียร์หรอกหรอกคะ ให้ไปตั้งเว็บส่วน