เพลงที่กลั่นมาจากใจของแฟนคลับ กลุ่มที่ไม่ได้รับรางวัล
ร้องตามแล้วมันจี๊ด...ด