ไม่มีอะไรที่จะบอกได้มากไปกว่าชอบมากจริงๆ
รวมทุกความจริงในหนึ่งเดียว อย่างต