เท่าที่เห็นจะก๊อป KARA และ WG มามากที่สุด
จะว่าบังเอิญก