จากในรายการ 'Music Station' เดียวกันกับที่ชางมินเหน็บแนมแบบตัดพ้อพวกหล่อนทั้งหลายว่า