จากในงานลิปซิงค์ตั้งแต่เพลงแรก อย่านึกว่าฟังไม่ออก เสียงดี