จากในงานลิปซิงค์ตั้งแต่เพลงแรก อย่านึกว่าฟังไม่ออก เสียงดีเกินกว่าร้องสด
ทำไมจะฟังไม่รู้ พอ Gee ปล่อยเสียงสดมา ร้องห่วยแตกบร