เราเป็นอีกคนที่เล่นทวิตเตอร์เพื่อดันเทรนด์แอนตี้พวกชะนีอยู่แล้ว