สาเหตุที่ 'บีสท์' ถูก 'โซวอนเลวๆ'​เรียกว่า 'ขยะ' เพราะ