ตอนนี้มีโซเวรกลุ่มหนึ่งเรียกพวกเราว่า 'เมียโอ้ปป้า' (มอป)