ตอนนี้มีโซเวรกลุ่มหนึ่งเรียกพวกเราว่า 'เมียโอ้ปป้า' (มอป)


ขอบคุณค่ะที่เรียกเราเมียโอ้ปป้า งั้นเราจะเรียกคุณว่า