นี่คือ จากการรวบรวม MV ใน youtube ดูยอดวิวของแต่ละ MV
จะอยู่ช่วงหลักสิบล้านและห