แม่งวงเหี้ยๆ วงเดียวทำวงการเคป๊อปเดือดร้อนกันไปหมด สาด...ดดด
 
 
[บทความว่าด้วยเ