แม่งวงเหี้ยๆ วงเดียวทำวงการเคป๊อปเดือดร้อนกันไปหมด สาด...ดดด