หวัดดีค่า....วันนี้มาดึก ว่าจะไม่อัพละ...เสียดายเวลานอน
แต่สะใจคะกับ Talk of the town ในวันนี้
 
รู้สึกว่า So Nyeo Shi Dae หรือ Girl's Generation</