9 ประการที่ทำให้พวกเราเกลียดโซนยอชิแด
 

 
1. สมาชิกในวงที่ไม่ได้ศัลยกรรมมีเพียงคนเดียวคือยุนอา
แต่พวกเธอกลับบอกว่าพวกเธอไม่ได้ทำสักคน
 
2. เจสสิกก้ากับฮโยฮยอนเคยว่าหานเกิงที่เป็นสมาชิกชาวจีนของเอสเจว่า
"ถึงจะทำสีผมเป็นสีทองก็ไม่ได้ทำให้ดูเป็นคนเกาหลีขึ้นเลย"
 
3. ในรายการชิวชิววิทยุ ของคังอินและแทยอน แทยอนเคยหลุดว่า
คังอินว่าโง่(ภาษาเ