มีมาให้เห็นทุกวันสำหรับพวกเวรๆ กากๆ ติ่งๆ น่ะ นี่รวบรวมมาแค่ส่วนเดียวเท่า่นั้นนะ...
เพราะถึงไม่ต้องมานั่งจับผิด พวกนี้ก็หาเรื่องมาเข้าตาให้เห็นเองนั่นเ