ก่อนจะอัพเดทความอัปยศอย่างร้ายแรงขอโซเวรในวันนี้
ข้าพเจ้าคงต้องเอาเรื่องเก่า