ในที่สุดโลกก็ยอมรับความจริงสักที เป็นสิ่งแอนตี้อยากเห็นมานาน
<