เรื่องทะเลาะกันมีบ่อยแท้สำหรับสมาชิกวงนี้...ดีแต่สร้างภาพว่ารักกันก็งี้แหละ