สันดานหยาบๆ เหมือนผ้าขี้ริ้วโสโครกของบรรดาโซ..(?)...