มันไม่ใช่แค่ที่คาดเดากันว่า แฟนโซนยอชีแดเท่านั้นเป็นสาเหตุเบื้องหลังการประท้วงนี้..มันเป็นเพราะ สมาชิกโซนยอชีแดเองด้วยที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้</